Projekt - "Niemożliwe staje się możliwe"

 

Niemożliwe staje się możliwe. Kształtowanie aktywnych postaw osób niepełnosprawnych

Rok realizacji: 2008

Dolnośląski Instytut Doradczy DID przy współudziale Dolnośląskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych DSON zorganizowały we Wrocławiu i Wałbrzychu bezpłatne warsztaty dla osób niepełnosprawnych "Niemożliwe staje się możliwe - kształtowanie aktywnych postaw osób niepełnosprawnych".

Mgr Katarzyna Brzazgoń-Dzięcioł (psycholog) - Spotkania stały się szansą dla osób z niepełnosprawnością na wyjście z izolacji społecznej, przełamanie barier istniejących w nich samych, zbudowanie pozytywnego obrazu siebie a także postawienie sobie realistycznych, możliwych do zrealizowania celów. W atmosferze dużej otwartości i empatii uczestnicy dzielili się doświadczeniami, podpowiadali sposoby rozwiązywania życiowych problemów. Kontakt z psychologiem był okazją na udzielenie wsparcia w specyficznych problemach osób niepełnosprawnych i stał się przyczynkiem do stworzenia Indywidualnego Planu Działania.

30. mieszkańców naszego regionu wzięło udział w spotkaniach mających przełamywać bariery psychologiczne oraz przeciwdziałać izolacji społecznej i mobilizować do aktywności życiowej, edukacyjnej i zawodowej.

Jeden z uczestników warsztatów projekt ten podsumował tymi słowami: - Uważam, że warsztaty zorganizowane przez DID, były bardzo udane i przede wszystkim - potrzebne. Przez 3 tygodnie uczestnicy mieli szanse zmierzyć się ze swoimi barierami psychicznymi, które są główną przeszkodą w powrocie do aktywności. Dzięki tym warsztatom osoby z niepełnosprawnością, które nie potrafiły dotąd odnaleźć swojej drogi, przekonały się, że "niemożliwe staje się możliwe". Wystarczy tylko z przekonaniem zmierzyć się ze swoimi słabościami, co dzięki fachowości Pani psycholog, okazało się nie być takie trudne. W warsztatach uczestniczyły też takie osoby, które od dawna mierzą się ze swoją niepełnosprawnością i potrafią już odnaleźć się w "nowej rzeczywistości". Dla nich również te warsztaty okazały się cenne, gdyż mogli uświadomić sobie, które z ich cech mogą być motorem do jeszcze większej aktywizacji. Z wielkim zainteresowaniem będę oczekiwał na kolejne, równie ciekawe inicjatywy DID.

Program "Niemożliwe staje się możliwe - kształtowanie aktywnych postaw osób niepełnosprawnych" trwał 60 godzin szkoleniowych, miał charakter warsztatów i odbywał się w pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oprócz warsztatów każdy uczestnik szkolenia mógł skorzystać z bezpłatnych, indywidualnych konsultacji z psychologiem.

Zakończenie warsztatów przyjęło formę uroczystego spotkania z osobami niepełnosprawnymi, ich rodzinami, najbliższymi i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Na spotkaniu podsumowującym uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy udziału w szkoleniu oraz specjalne nagrody.

 

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Wydziałem ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Partnerzy

 

  • WCDN
  • KKN
  • CeTA
  • KATARYNKA
  • ADAPTER
  • SEKTOR3
  • Umbrella